sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


TECHNIK ADMINISTRACJI
Technik administracji (symbol cyfrowy zawodu: 334306) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:
• K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)

  Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie Słuchacza do:

 • • gromadzenia dokumentacji oraz informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
 • • koordynowania działalności
 • • sporządzania sprawozdań, protokołów
 • • opracowywania projektów aktów administracyjnych
 • • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej
 • • planowania kosztów i zysków
 • • gospodarowania majątkiem, nadzorowania innych pracowników
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA ADMINISTRACJI.

Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty:
Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:
 • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji
 • • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
 • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Program TECHNIK ADMINISTRACJI:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza 20 20 - - 40
Język angielski zawodowy 30 25 - - 55
Podstawy prawa cywilnego 35 30 - - 65
Podstawy prawa pracy - - 40 30 70
Podstawy prawa administracyjnego 40 30 20 - 90
Podstawy finansów publicznych - - - 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Wykonywanie prac biurowych - 40 55 65 160
Postępowanie administracyjne 30 30 60 60 180
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 175 700

*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy


Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.