sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


TECHNIK RACHUNKOWOŚCITechnik rachunkowości (symbol cyfrowy zawodu: 441103) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:
- K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36)
- K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

 

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie Słuchacza do:
 • • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości
 • • interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego
 • • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów
 • • sporządzania planów finansowych
 • • stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy
 • • stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI.


Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)


Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Opłaty:
Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.


Wymogi rekrutacyjne:

 • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik rachunkowości
 • • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
 • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Program TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 15 25 - - 40
Język angielski zawodowy - 20 20 - 40

Rachunkowość finansowa 60 50 - - 110
Wynagrodzenie i podatki - - 65 85 150
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Biuro rachunkowe 80 80 - - 160
Dokumentacja biurowa - - 20 20 40
Biuro wynagrodzeń i podatków - - 70 70 140
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 175 700
*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

POBRAĆ: 
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.


Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.