sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


TECHNIK ARCHIWISTA
 
Technik archiwista (symbol cyfrowy zawodu: 441403) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:
- K1 - Organizacja i prowadzenie archiwum (A.63)
- K2 - Opracowanie materiałów archiwalnych (A.64) Kształcenie w zawodzie technik archiwista ma na celu przygotowanie Słuchacza do:

  • • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego
  • • ewidencjonowania dokumentacji aktowej
  • • opracowania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA ARCHIWISTA.

Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty:
Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:
  • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik archiwista
  • • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
  • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Program TECHNIK ARCHIWISTA:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 -
- 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy archiwistyki
30 30 30 - 90
Metody pracy w archiwum zawodowym 31 35 30 46 142
Prawo archiwalne 24 30 - - 54
Język angielski w archiwistyce - - 20 34 54
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych 70 80 95 95 340
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 175 700
*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

PODANIE:
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.