sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


TECHNIK INFORMATYK


Technik informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:
- K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
- K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami (E.13)
K3 - Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami (E.14)


 Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie Słuchacza do:
 • • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi
 • • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych
 • • znajomości podstaw programowania
 • • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • • obsługi urządzeń peryferyjnych
 • • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego
 • • projektowania baz danych
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA INFORMATYKA.

Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty:
Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:
 • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk
 • • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
 • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Program TECHNIK INFORMATYK:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Systemy operacyjne 60 20 - - 80
Urządzenia techniki komputerowej 35 20 - - 55
Sieci komputerowe - 30 25 - 55
Witryny i aplikacje internetowe - - 30 40 70
Systemy baz danych - 20 20 - 40
Działalność gospodarcza w branży informatycznej - - - 20 20
Język angielski zawodowy w branży informatycznej 20 - - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 40 40 - - 80
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi - 20 25 - 45
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych - 25 30 - 55
Administracja bazami danych - - 25 50 75
Programowanie aplikacji internetowych - - 20 65 85
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 175 700

*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.